Directapp.in

Search Apps:
My Bonsai

Category Lifestyle
Details:Big event coming! 20,000+ users downloaded My Bonsai latest version on 9Apps for free every week! You'll found many people are using it. This hot app was released on 2018-08-10. Download and play this free app for android mobile phone now!
:When it comes to the detail information of this app, something must be mentioned. This top Lifestyle app is just 23.2M. It means downloading this app consumes almost no cellular data. 9Apps also provides other hot Lifestyle apps(games) for android mobile phone. Visit www.9apps.com for more free android apps and hot video.
Description:Bạn là người yêu thích cây cảnh? Bạn muốn mô phỏng ý tưởng thiết kế cây cảnh của mình? Bạn có cây phôi và chưa biết nó sẽ thế nào khi cây lớn lên. Chúng tôi mang đến cho các bạn một ứng dụng thiết kế tuyệt vời có thể mô phỏng cây phôi của bạn khi chúng lớn lên. Bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm các ý tưởng của mình cho một cây phôi sẵn có. Chăm sóc cây cảnh cần rất nhiều thời gian cắt tỉa và tạo hình cây theo tưởng tượng của người chơi. My Bonsai giúp mô phỏng ý tưởng của bạn trước khi bạn bắt đầu chăm sóc tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. # HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG My Bonsai với cách thức hoạt động dễ dàng, dễ chỉnh sửa. Chúng tôi đã có sẵn trong thư viện ảnh của ứng dụng rất nhiều hình ảnh những bộ phận như cành cây, thân cây và chậu bạn chỉ cần ghép chúng với cây phôi. Bạn chỉ cần chụp lại hình ảnh cây phôi hoặc tải từ thư viện hình ảnh của bạn vào ứng dụng. Chọn những bộ phận cây trong ứng phù hợp ý tưởng của bạn. Chỉnh sửa từng bộ phận theo ý của bạn (ứng dụng có thể chỉnh sửa đơn giản như phóng to, thu nhỏ, lật và xoay từng bộ phận) Chúc bạn tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo và độc đáo. Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện ứng dụng bằng cách góp ý kiến cho chúng tôi. Group: https://www.facebook.com/groups/1773210426105388/ You are the favorite bonsai? You want to simulate design ideas of your plants? You plant embryo and unknown how it will grow when plants. We bring to you a great design applications can simulate your plant embryo when they grow up. You can fully test his idea for an embryonic plant availability.       Bonsai care needs a lot of time pruning and shaping trees by the player's imagination. My Bonsai help simulate your ideas before you start caring to create a work of art. # USER MANUAL       My Bonsai with how easy operation, easy to edit. We have available in app photo library so many pictures of parts such as tree branches, trunks and pots you need to pair them with a tree just embryos. You just take the plant embryo or download images from your photo library to the application. Select parts to fit the tree in your ideas. Edit individual parts at your disposal (applications can edit simple as zoom in, zoom out, flip and rotate each section) Wish you create artwork and unique creativity. Please help us improve the application by suggestions for us.  Group: https://www.facebook.com/groups/1773210426105388/
Package:com.Gcenter.Bonsai And Version : 1.0.5
Requirements:Android4.0.3+
Downloads:137
MD5:b39c60b9fe54adf1c7ec92e2032ffc16
Size:23.2MB
Download App
You may also like
MENU
Category (Apps & Games)
New India Games
Top Games Apps
New Games Apps